RIS-teknikk

RIS er et komplett metodesett for prosessutvikling og forbedring, utviklet av professor ved NHH, Jon Iden. RIS (Roller i Samarbeid) fremhever at det er rollene, og relasjonene mellom dem, som er de mest sentrale sidene ved en prosess når den skal analyseres og beskrives.

Sentralt i RIS er en enkel og effektiv modelleringsteknikk for å tegne grafiske modeller av prosesser.

 

FileFacets

FileFacets er en nettbasert plattform for dataanalyse, som gjør det enkelt for bedrifter å lokalisere, behandle og flytte ustrukturert innhold fra flere kilder i hele bedriften.

FileFacets benyttes for å forberede bedrifter på de nye GDPR-forskriftene, som trer i kraft i mai 2018, ved å identifisere hvor personsensitiv informasjon ligger, på tvers av lagringssteder. FileFacets reduserer kostnadene og risikoen med avansert innholdsanalyse, dataidentifikasjon og sikker dataoverføring i en svært automatisert og skalerbar løsning.

Med FileFacet får du kontroll over sensitive data og hjelp til å finne, definere og behandle personidentifiserbar informasjon (PII) for å se til at datene ligger lagret sikkert.

 

M-Files

M-Files er fremtidens verktøy for Content Management og sikrer deg den optimale dokumenthåndtering og arbeidsflyt.

Å håndtere den stadig økende datamengden er en mer kompleks og krevende utfordring for de fleste selskaper enn tidligere. Data lagret i forskjellige systemer, på delte filområder, i skyen, samt lokalt på brukernes PCer, mobile enheter eller i mailsystemer, krever mye tid og ressurser når en skal holde oversikt over dokumentversjoner. Forretningskritisk informasjon er vanskelig å finne og ressurskrevende å administrere.

M-Files er en helt ny måte å organisere data på

Spørsmål som “skal jeg lagre tilbudet i salgsmappen eller i kundemappen?” eller “hvor er den siste versjonen av firmapresentasjonen?” er ikke lenger relevante.

I M-Files beskriver en, via metadata, filene slik at en spesifikk fil synliggjøres i flere “virtuelle mapper”, som for eksempel produkt, prosjekt, kunde fakturaer, et cetera. Filen ligger imidlertid kun lagret ett sted.

M-files er et sømløst integrert med MS Office og støtter lagring av alle filer og dokumentformater.

Hva er nøkkelfunksjonaliteten i M-Files:

  • Raskt søk – både fulltekst, filinnhold og metadata.
  • Sikker, metadatadrevet tilgangskontroll.
  • Inn- og utsjekk av dokumenter og revisjonssporing.
  • Versjonshåndtering.
  • Arbeidsflyt som enkelt kan konfigureres og endres av kunde.
  • Offline funksjon.
  • Støtter mobile enheter med egen app (iOS, Android, og Windows).
  • Webgrensesnitt og Windows klient.

M-Files tilbyr fleksibel installasjon, enten skybasert, lokal eller som hybridløsning. Dette avlaster IT-avdelingen og lar brukeren tilpasse løsningen etter egne behov.