Bremnes Seashore har fått utmerket hjelp fra kompetente og drivende personer i COEX AS i forbindelse med implementeringen av M-Files i Bremnes konsernet. COEX AS bistår Bremnes Seashore med prosjektledelse for implementering og konfigurering av M-Files systemet på lokale servere, samt opplæring av superbrukere og andre nøkkelressurser i selskapet. Arbeidet med COEX har vært veldig ryddig og fleksibelt.

Mika Visti, Finansdirektør, Bremnes Seashore AS

COEX har vist en sterk evne til å forenkle og forklare det kompliserte og har utmerket seg med svært rask responstid når vi har hatt behov for assistanse

Mons-Ove Hauge, Daglig leder, Servicebåt AS

For oss i Head Energy Solve har innføringen av M-files vært en veldig viktig suksessfaktor. Når vi utfører modifikasjonsprosjekter innenfor olje og gass er det kritisk for effektiv engineering at vi har full kontroll på all dokumentasjon og informasjon. For oss er versjonshåndtering, arbeidsflyt og rettighetsstyring vesentlig funksjonalitet og dette har Coex satt opp for oss på en veldig god måte.

Svenn Kjetil Haveland, Managing Director, Head Energy Solve AS