Vi har mange års erfaring med rådgivning relatert til effektivisering av arbeidsprosesser.

Vi benytter RIS modellen som et komplett metodesett for prosessutvikling. Sentralt i RIS er en enkel og effektiv modelleringsteknikk for å tegne grafiske modeller av prosesser. RIS står for “roller i samarbeid”, og fremhever at det er rollene, og relasjonene mellom dem, som er de mest sentrale sidene ved en prosess når den skal analyseres og beskrives. Modellen inneholder også en metode som på en strukturert måte beskriver hvordan prosessutviklingsarbeidet kan gjennomføres.

Effektive prosesser skal også speiles i de verktøy en bedrift benytter.

 

Vi bistår kunden i år implementere digitale prosesser i form av et Content Management system – gjerne integrert med eksisterende fagsystem og løsninger.

Våre konsulenter sørger for at kundene kommer “helt over målstreken”, og bistår med rådgivning, prosjektledelse, konfigurering, samt opplæring av brukere.

Vi tilbyr tjenester relatert til Compliance Management, kan bistå med samsvarsmålinger og hjelpe kunden med struktur og innhold relatert til gitte regelverk. Vi har nå spesielt fokus på det nye personvernregulativet fra EU, GDPR. Vi har både verktøy og metoder som bistår våre kunder i prosessen med å møte direktivet.