For oss i Head Energy Solve har innføringen av M-files vært en veldig viktig suksessfaktor. Når vi utfører modifikasjonsprosjekter innenfor olje og gass er det kritisk for effektiv engineering at vi har full kontroll på all dokumentasjon og informasjon. For oss er versjonshåndtering, arbeidsflyt og rettighetsstyring vesentlig funksjonalitet og dette har Coex satt opp for oss på en veldig god måte.

Svenn Kjetil Haveland, Managing Director, Head Energy Solve AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *