Bremnes Seashore har fått utmerket hjelp fra kompetente og drivende personer i COEX AS i forbindelse med implementeringen av M-Files i Bremnes konsernet. COEX AS bistår Bremnes Seashore med prosjektledelse for implementering og konfigurering av M-Files systemet på lokale servere, samt opplæring av superbrukere og andre nøkkelressurser i selskapet. Arbeidet med COEX har vært veldig ryddig og fleksibelt.

Mika Visti, Finansdirektør, Bremnes Seashore AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *